STÅ DISTANCEN 

 BLIV EN 
TYDELIG OG VELLIDT LEDER, 
ALLE VIL ARBEJDE FOR 

5 KONKRETE HANDLINGER TIL SUCCESFULD LEDELSE

På denne masterclass fortæller jeg om:

  • Hvordan du med kendskab til din egen profil og adfærdsmønstre, stiller dig stærkere i lederrollen 
  • ​Hvordan du med ro i maven træder i karakter uden at træde for hårdt
  • ​​Hvordan du sætter lyd på samarbejdet, håndterer konflikter hensigtsmæssigt og forbliver populær
  • ​Hvordan du skaber tillid og fællesskab i dit team
  • Hvordan du bruger din ledelsesret fornuftigt og skaber balance mellem medarbejdernes rettigheder og pligter

Udviklingskonsulent Lise-Lotte Berg

FREMTIDEN KALDER PÅ LEDERE MED MOD OG MENING

Gennem de sidste 12 år har jeg hjulpet ledere med at udvikle sig i rollen som leder. 

Jeg har på baggrund af mine mange års erfaring, kortlagt 5 helt konkrete handlinger der adskiller den succesfulde leder fra den knap så succesfulde leder. 

En af de vigtigste handlinger, som du skal være opmærksom på er at lede med mod og mening. En leder med mod og mening tør lede og kommunikerer så meningsfuldt, så medarbejdere kan forstå formålet og se meningen med de ledelsemæssige beslutninger.

Et andet fokuspunkt er at kende dig selv, både som leder og menneske. Med kendskab til dine egen profil og indblik i, 
hvordan du påvirker andre med din adfærd, står du stærkt som leder.
 
En tredje - og lige så vigtig lederkompetence - er at skabe et velfungerende team, hvor medlemmer trives og samarbejder effektivt om opgaven
 
I min Masterclass kommer jeg ind på alle 5 konkret handlinger, som gør dig til en succesfuld leder, der med ro i maven går forrest

Hvad siger mine kunder om min metode? 

Mine varmeste anbefalinger af Lise-Lotte

“Vekselvirkningen i indholdet på Den individuelle lederuddannelse har medvirket til, at medarbejderen har kunnet afprøve, reflektere og afstemme i praksis mellem inputs med Lise-Lotte.

Om lidt ansætter jeg medarbejderen som souschef og det er meget tydeligt, hvilken udvikling hun har gennemgået sammen med Lise-Lotte – i såvel teori som i praksis – og hun er helt klar til at kunne begynde rejsen i faget ledelse.

Den individuelle sammensætning og det individuelle forløb har helt klart været medvirkende til, at den kommende souschef føler sig rustet – og ER rustet – til den videre udvikling i sin lederrolle.

Institutionsleder Claus Kannegaard-Krogsholt

Professionel og ordentlig

Mit lederteam har været på lederudviklingsforløb med Lise-Lotte Berg 
Vi har virkelig fået valuta for pengene. 
Lise-Lotte er en kompetent facilitator. 

Hun går på opdagelse og tør gå tæt på - og hun gør det på en yderst professionel og ordentlig måde. 
Og det er netop i det felt udvikling og afklaring kan ske.

Efterfølgende anvender vi fortløbende begreberne og redskaberne fra forløbet med Lise-Lotte Berg, både i forhold til hinanden og til medarbejderne. Forløbet har givet os et klart billede af vores teams styrker og opmærksomhedspunkter. 
Vi kender simpelt hen hinanden bedre på et dybere plan end før.
Jeg kan varmt anbefale et forløb med Lise-Lotte Berg.

Områdeleder Annette Green Kjærgaard, Favrskov Kommune

Perfekt attitude

“Lise-Lotte has a perfect attitude towards the people she is doing the training for, silent, thoughtful with a deep understanding on what every person could benefit the most from. She can for sure also be very direct approaching if that's what is needed. My team has enjoyed the cooperation and the development they have had.”

Country Manager Bodil Worm, Bayer A/S,  Diabetes Care, Denmark, Iceland, Baltic

Jordnær og i øjenhøjde


"Jeg takker for samarbejdet. Lise-Lotte har bidraget konstruktivt og jordnært med lederudvikling af 3  nye mellemledere i vores virksomhed. Vi kan se resultaterne og alle har meldt positivt tilbage. Jeg kan anbefale Lise-Lotte hvis du har behov for en udviklingskonsulent der tager fat i “øjenhøjde”…!”

Adm. dir. Jan Rahbek, Hörmann Danmark A/S


Seriøs og enkel tilgang til et svært emne


”Vi har med udgangspunkt i personprofiler brugt Udviklingskonsulent 
Lise- Lotte Berg fra Konsulenthuset Berg 's, som omdrejningspunkt i udvikling af vores lederteam. 

Vi har fået nogle gode redskaber som vi kan bruge i forhold til vores afdelingsledere, og processen har været med til at skabe forståelse for, hvorledes vi individuelt agerer i forhold til hinanden internt i vores ledergruppe. 

Alle – dvs. både indehavere og vores 7 afdelingsledere - har fra Lise-Lotte oplevet, at der er arbejdet seriøst med tingene og det er blevet kommunikeret på en nem og tilgængelig måde. 

Vi vil gerne videregive vores anbefaling af Lise-Lotte til andre, som gerne vil have hjælp til at forstå og udvikle et lederteam.”

Indehaver Christian Bjørn, Nybolig

 Lise-Lotte Berg er yderst kompetent

"I forbindelse med udvikling af personalegruppen har vi haft Lise-Lotte Berg tilknyttet som konsulent. 

Allerede fra første kontakt, oplevede jeg Lise-Lotte Bergs professionelle og kompetente tilgang til problemstillinger, proces og udvikling. Lise-Lotte fik sammensat et forløb, der tilgodeså de ønsker og behov, personalegruppen og ledelsen havde. Selve forløbet har givet grobund for videre udvikling. En proces Lise-Lotte fortsat tilbyder konsulentbistand på.

Jeg har oplevet Lise-Lotte som yderst kompetent.
Hun har etik og professionalisme forrest i sin kommunikation, refleksion og handlinger. Hun har varetaget den enkelte medarbejder med anerkendende tilgang, og så er hun yderst behagelig selskab.

Jeg giver Lise-Lotte Berg min varmeste anbefaling.”

Leder  af daginstitution Anne Vintersbølle, Tjærbyvejens Vuggestue

Fuld opbakning fra både ledelse og medarbejdere

“Vi har i snart 8 år brugt Lise-Lotte Berg som fast konsulent til primært ledersupervision. kompetencetjek, konflikthåndtering, teamudviklingssamtaler og  Lise-Lotte har fuld opbakning fra både medarbejdere og ledelse og større anbefaling fås næsten ikke. Lise-Lotte går ”lige på”, men formår at gøre det med respekt, omsorg og med fokus på effektiv opgaveløsning.”

Adm. dir. Jesper Bøje, Privathospitalet Mølholm

Kan anbefale alle at tage et udviklingsforløb ved Lise-Lotte Berg


“Mit selvudviklingsforløb ved Konsulenthuset Berg ́s og Lise-Lotte Berg, er noget af de bedste jeg har gjort for mig selv og min virksomhed. 

Gennem samtaler, coaching, personprofil m.m., fik vi lavet en Gameplan, som jeg i dag har stor udnytte af. Jeg føler, at hverdagen er mere overskuelig, og jeg er blevet meget bedre til selvledelse. 

Udover udarbejdelsen af en Gameplan, er jeg blevet coachet til at blive en bedre kommunikator og inspirator, hvilket gør mig til en bedre leder. 

Lise-Lotte er en utrolig god menneskekender, og når hurtigt frem til ‘sagens kerne’, og derfor får man virkelig mange værktøjer med efter et forløb ved Berg’s – også som privatperson, da energiniveauet er blevet væsentligt bedre. 
Jeg kan kun anbefale alle at tage et udviklingsforløb ved Lise-Lotte Berg.”

Marketingchef Karina Kiil, ghd Scandinavia

Udviklingskonsulent Lise-Lotte Berg

Konsulenthuset Berg's